Social ansvarlig virksomhed

I tæt samarbejde med landets kommuner og jobcentre, arbejder vi målrettet med at beskæftige og fastholde medarbejdere, der af en eller anden årsag, har brug for færre arbejdstimer, og derfor passer godt ind i rengøringsbranchen, hvor det primært er deltidsjobs.

Vi bestræber os på at tage ansvar for, at ca. 20 procent af den samlede medarbejderstab udgøres af denne gruppe.

Vi gør en stor indsats, for at få disse medarbejdere vel placeret i opgaver der matcher deres kompetencer og arbejdsevne, med stor succes og til gavn for så vel borgere, samfundet og os selv som virksomhed. Dette viser sig også at være til stor gavn for vores kunder, da disse ansættelser, er stabile og langvarige.

Arbejdsmiljø

Vores medarbejdere, arbejder under ordnede forhold med moderne udstyr og instrueres grundigt i brugen af både udstyr og rengøringsmidler, som er svanemærkede, uden farve og parfume.

Rengøringsassistenterne præsenteres for sikkerhedsdatablade og vigtigheden i at anvende rengøringsmidlerne korrekt, både i forhold til egen sikkerhed, natur- og miljøbelastning.

Den positive dialog

Vi ønsker at drage omsorg for, at vores medarbejdere føler sig trygge på deres arbejdsplads og i deres opgaver, og vi arbejder ud fra devisen, at med den positive dialog, kommer vi længst.

Vi taler ordentligt og respektfuldt til hinanden, uanset høj eller lav – tilfreds eller utilfreds.