Arbejdsmiljø

Vores medarbejdere, arbejder under ordnede forhold med moderne udstyr og instrueres grundigt i brugen af både udstyr og rengøringsmidler, som er svanemærkede, uden farve og parfume.

Rengøringsassistenterne præsenteres for sikkerhedsdatablade og vigtigheden i at anvende rengøringsmidlerne korrekt, både i forhold til egen sikkerhed, natur- og miljøbelastning.

Den positive dialog

Vi ønsker at drage omsorg for, at vores medarbejdere føler sig trygge på deres arbejdsplads og i deres opgaver, og vi arbejder ud fra devisen, at med den positive dialog, kommer vi længst.

Vi taler ordentligt og respektfuldt til hinanden, uanset høj eller lav – tilfreds eller utilfreds.